Školní poradenské pracoviště

You are here:

Hlavním cílem činnosti ŠPP je předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů. Dále pak pořádání a zprostředkování přednášek a besed pro studenty, pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy. V individuální rovině předcházení výukovým a prospěchovým problémům žáků a jejich řešení, poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům.

Výchovný poradce

Mgr. Jarmila Buriánková,

Konzultační hodiny

Sudý týden – Úterý 14:05

Lichý týden – Čtvrtek 13:15

Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.

Školní metodik prevence

Mgr. Alena Popelková,

Konzultační hodiny

Sudý týden – Pondělí 14:05

Lichý týden – Pondělí 14:05

Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.