Závěrečné zkoušky

You are here:

Opravný termín závěrečných zkoušek - zima 2023

Termín opravných ústních zkoušek: 1. 12. 2023 v 8:00

Na opravnou závěrečnou zkoušku je potřeba se přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky!

Datumy závěrečných zkoušek 2024

Pro obory Kadeřník a Automechanik se závěrečné zkoušky budou konat ve dnech:

  • Písemná část – bude doplněno
  • Praktická část – bude doplněno
  • Ústní část – bude doplněno

Zadání SOP pro obor Kadeřník

Jednotné zadání závěrečné samostatné odborné práce pro obor Kadeřník: Kadeřník SOP 2024

Šablona ve formátu .doc: Šablona WORD

Šablona ve formátu .odt: Šablona OpenDokument

Informovaný souhlas modelky: Informovaný souhlas

Termín odevzdání: 31. 3. 2024

Odevzdání e-mailem paní Zlámalové ve formátu PDF.

Okruhy závěrečných zkoušek pro obor Kadeřník

Okruhy závěrečných zkoušek pro obor Mechanik opravář motorových vozidel