Studijní obory

You are here:
Automechanik

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Dále možno pokračovat v maturitním nástavbovém oboru Provozní technika

Learn more
Kadeřník

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Dále možno pokračovat v maturitním nástavbovém oboru Kadeřnické služby

Learn more