Kadeřnické služby

Dvouletý nástavbový obor navazující na obor Kadeřník ukončený maturitní zkouškou

Maturitní nástavba

Poskytované vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia
2 roky, denní nástavbové studium
Vstupní předpoklady
- dosažení středního vzdělání s výučním listem v tříletém studiu oboru kadeřník
- absolvování státních přijímacích zkoušek
- zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem na přihlášce

Profil oboru

Maturitní obor Kadeřnické služby navazuje na tříletý obor Kadeřník. Žáci si doplní a prohloubí vědomosti získané v tříletém učebním oboru Kadeřník. Zdokonalí se v komunikaci s klienty, s obchodními partnery, základy společenského a profesního jednání a profesní vystupování při kontaktu s klienty. Studium rozvíjí schopnosti z ekonomiky, účetnictví, práva, managementu a marketingu – příprava na založení vlastní živnosti. Po absolutoriu mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Uplatnění absolvetna

  • ekonomická činnost
  • provozně-ekonomické činnosti
  • obchodní a administrativní činnosti