Bakaláři

You are here:

Internetová žákovská knížka v systému Bakaláři

https://ssaprostejov.bakalari.cz/

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči, např. omlouvání žáků, hromadné rozeslání pozvánek, předávání výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod..

UPOZORNĚNÍ: Zprávy uvedené v žákovské knížce jsou vždy považovány za doručené, proto žádáme rodiče, pokud své přihlašovací údaje ztratí, aby se v takovém případě obrátili na třídní učitele nebo vedení školy a zajistili si nové.

Přístup z mobilních zařízení

K jednoduššímu přístupu k internetové žákovské knížce na mobilních zařízeních je určena aplikace Bakaláři OnLine, kterou si stáhnete zdarma z Google Play nebo App Store. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a dalších informací podobně jako v aplikaci pro počítače. Přihlašovací údaje se nemění.