O škole

You are here:

SŠA Prostějov

V naší škole již přes 25 let vychováváme odborníky nejen pro servisy motorových vozidel, ale i pro automobilový průmysl, dopravu a kadeřnické služby.

Vyučujeme tříletý učební obory Automechanik s možností navazujícího nástavbového maturitního studia Provozní technika. Dalším tříletým učebním oborem je kadeřník/kadeřnice s navazujícím nástavbovým maturitním oborem Kadeřnické služby.

Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. je soukromou školou a hradí se zde měsičně školné 1 200,- kč (bez prázdnin). Z těchto prostředků jsou hrazeny učební pomůcky, exkurze, výlety, apod.

Mrkněte na naše video!

Teoretická výuka

Teoretická výuka probíhá v centru města v budově na Komenského 4, výuku zaštiťuje kvalifikovaný pedagogický sbor s dlouholetou praxí a odbornými zkušenostmi. Důležitou součástí je i individuální přístup k žákům a vytváření tak „rodinného“ prostředí v rámci nejen školy, ale i mimoškolních aktivit a zájmů žáků.

Ve výuce je využíváno moderních technologií a postupů. Využívá se nejen ICT technologií, ale v odborných předmětech i funkčních modelů různých částí automobilů.

Velký důraz je kladen na praktický odborný výcvik, který tvoří polovinu výuky učebních oborů.

Automechanik

U oboru Automechanik probíhá ve vlastním, špičkově vybaveném školním autoservise, který zahrnuje pracoviště diagnostiky elektronických systémů včetně výkonové zkušebny, diagnostiky podvozků, pneucentrum, odbornou praktickou učebna a klempířské pracoviště. Autoservis je umístěn v centru města na adrese Dolní 3. Odborný výcvik vyšších ročníků je zajištěn v partnerských servisech, případně dle potřeby a bydliště žáků.

Kadeřník

Obor Kadeřník má odborný výcvik zajištěn ve školním kadeřnickém salonu umístěném v přízemí hlavní budovy školy. K dispozici jsou dva kadeřnické salony, kosmetický salon, pracoviště nehtové modeláže. Pro své zákazníky mají žáci k dispozici menší salonek, kde větší soukromí. Žáci mají, v případě zájmu, možnost vykonávat odborný výcvik v jimi zvoleném kadeřnickém saloně.

Odborný výcvik je zajištěn zkušenými pracovníky, kteří mají vlastní praxi

Jsou tak neustále v kontaktu s novinkami jak v automobilovém, tak kadeřnickém světě. Tyto své zkušenosti pak předávají žákům.

Důležitou součástí života školy jsou mimoškolní aktivity

Tělesná výchova

V rámci fyzického rozvoje žáků je výuka tělesné výchovy zpestřena různými doplňkovými sportovními aktivitami dle nabídek v okrese Prostějov – fitness, tenis, squash, badminton, bowling, indoor a venkovního golfu, laser game, cyklovýlet, kolečkové brusle, koloběžky…