Projekty EU

You are here:

Zapojení do projektů

Šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016245

Rozvoj kariérového poradenství

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_003/0001741

Digitální propast I

Evidenční číslo: 0171/DIGIPROPAST/2022

Modernizace odborných učeben

Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_042/0003056