Automechanik

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Dále možno pokračovat v maturitním nástavbovém oboru Provozní technika

Učební obor

Kód a název oboru vzdělání
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Poskytované vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia
3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady
- splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií
- zdravotní způsobilost uchazeče, doložená stanoviskem lékaře na přihlášce.

Shlédněte video o tomto oboru!

Profil oboru

Učební obor Automechanik je zaměřen na diagnostikování závad osobních motorových vozidel, provádění oprav a údržby automobilů a motocyklů, organizaci činnosti autoservisů.

Při výuce je kladen důraz na úzké sepětí teorie a praxe. Veškeré poznatky si žáci ověřují při výuce ve špičkově vybaveném autoservise. Zde jsou schopni diagnostikovat všechny části automobilu a následně provádět komplexní opravy.

Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B, C.

Žáci mají dále hrazeny:

  • potřebné učební pomůcky (žáci si hradí pouze učebnici do zvoleného jazyka),
  • osobní ochranné a pracovní pomůcky dle platných předpisů – včetně pracovních kombinéz a obuvi.

Uplatnění absolvetna

  • diagnostické pracoviště
  • autoopravárenství
  • pracovnící STK
  • řidiči nákladní a osobní dopravy
  • technici a řidiči u policie a armády

Odborný výcvik

Odborný výcvik oboru Automechanik probíhá ve vlastním, špičkově vybaveném školním autoservise, který zahrnuje pracoviště diagnostiky elektronických systémů včetně výkonové zkušebny, diagnostiky podvozků, pneucentrum, odbornou praktickou učebna a klempířské pracoviště. Autoservis je umístěn v centru města na adrese Dolní 3. Odborný výcvik vyšších ročníků je zajištěn v partnerských servisech, případně dle potřeby a bydliště žáků

Žáci mohou pokračovat v dvouleté maturitní nástavbě Provozní technika