Seznam pracovníků

You are here:

Školní pracovníci

PYTELOVÁ Taťána, Mgr.

zástupce ředitele pro teoretickou výuku
zástupce ředitele pro praktickou výuku (obor Kadeřník)
učitelka všeobecných předmětů – Matematika, Matematický seminář

VYBÍHAL Milan

zástupce ředitele pro praktickou výuku (obor Automechanik)
učitel odborného výcviku

RAŠKA Jakub, Bc.

pověřenec, ekonom

BURIÁNKOVÁ Jarmila, Mgr.

učitelka všeobecných předmětů – Český jazyk a literatura, Komunikační dovednosti
výchovný poradce

HOCHMANOVÁ Ilona

učitelka odborného výcviku

KALMÁR Jan, Bc.

učitel všeobecných předmětů – Tělesná výchova, Informační a komunikační technologie, Zdravověda

KOLÁŘOVÁ Dana

učitelka odborného výcviku

KRESTÝN Jan

učitel odborného výcviku

PAJEROVÁ Milada, Bc.

učitelka všeobecných předmětů – Anglický jazyk, , Český jazyk, Jazykový seminář – anglický jazyk

POPELKOVÁ Alena, Mgr.

učitelka všeobecných a odborných předmětů – Anglický jazyk, Matematika, Základy ekologie, Fyzika, Ekonomie, Občanská nauka

PTÁČKOVÁ Bohdana, Mgr.

učitelka všeobecných předmětů – Anglický jazyk, Občanská nauka, Psychologie, Jazykový seminář – anglický jazyk

ŠIMANSKÝ Robert, Ing.

učitel všeobecných a odborných předmětů – Automobily, Strojírenská cvičení, Stroje a zařízení, Mechanika

VAŘEKOVÁ Marie

učitelka odborného výcviku

VÍCHOVÁ Andrea, Ing.

učitelka všeobecných a odborných předmětů – Informační a komunikační technologie, Technologie

VYTLAČILOVÁ Martina

učitelka odborného výcviku

ZLÁMALOVÁ Eva

učitelka všeobecných a odborných předmětů – Vlasová kosmetika, Výtvarná výchova, Technologie, Materiály, Praxe

ŽEMLA Jaroslav, Mgr.

učitel všeobecných a odborných předmětů – Technické kreslení, Elektrotechnika, Management, Občanská nauka, Ekonomie, Technická měření

Externí učitelé

BONK Zdeněk

učitel odborných předmětů – Řízení motorových vozidel

ČERNOŠKOVÁ Blanka, Ing.

učitelka odborných předmětů – účetnictví

VALENTA Jan

učitel odborných předmětů – Řízení motorových vozidel

Třídy

1A

1B

2A

2B

3A

3B

M1A

M1C

M2AC

Třídnictví

ŠIMANSKÝ Robert, Ing.

PTÁČKOVÁ Bohdana, Mgr.

KALMÁR Jan, Bc.

ZLÁMALOVÁ Eva

VÍCHOVÁ Andrea, Ing

ŽEMLA Jaroslav, Mgr.

POPELKOVÁ Alena, Mgr.

ŠIMANSKÝ Robert, Ing.

BURIÁNKOVÁ Jarmila, Mgr.

Učebny

3

1

5

1

5

4

3

6

4