Provozní technika

Dvouletý nástavbový obor navazující na obor Automechanik ukončený maturitní zkouškou

Maturitní nástavba

Kód a název oboru vzdělání
23-43-L/51 Provozní technika
Poskytované vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia
2 roky, denní nástavbové studium
Vstupní předpoklady
- dosažení středního vzdělání s výučním listem v tříletém studiu kovooboru
- absolvování státních přijímacích zkoušek
- zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem na přihlášce.

Profil oboru

Maturitní obor Provozní technika navazuje na učební obor Automechanik a je ukončen státní maturitní zkouškou. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali v tříletém učebním oboru. Učivo je zaměřeno na techniku a základy strojírenské výroby. Po absolutoriu mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Uplatnění absolvetna

  • v oblasti provozu strojírenství, strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik apod
  • v samostatném podnikání v oblasti strojírenství
  • v oblasti distribuce a prodeje náhradních dílů, příslušenství a servisního vybavení strojírenské výroby
  • v pojišťovně jako likvidátor škod na motorových vozidlech
  • v oblasti dopravy jako dispečer
  • dopravní policie