Stravování a ubytování

You are here:

Stravování

Žáci mají možnost stravovat se v jídelnách pro SŠ v Prostějově:

Vojáčkovo nám. 4, Prostějov

Palečkova 1, Prostějov

Doba vydávání oběda 12:00 – 14:45

Cena oběda pro žáky 40 Kč

Na provozních pracovištích je stravování nabízeno v součinnosti s konkrétním pracovištěm.

U oboru Kadeřník ve školním saloně na Komenského 4 při vyučování odborného výcviku mají žáci možnost ohřevu přineseného jídla v mikrovlnné troubě a využití kuchyňské koutu. Dále je možno využít jídelního automatu umístěného v 1. patře, či využít rozvozu obědového menu.

Pitný režim

Škola:

  • Je zajištěna pitná voda a nápojový automat, který je umístěn v přízemí budovy a v jídelním automatu v 1. patře. Automaty jsou vybaveny dostatečným sortimentem nápojů.

Odborný výcvik:

  • Dolní 3: Je zajištěna pitná voda a žáci možnost nákupu na sousední čerpací stanici
  • Komenského 4:  Je zajištěna pitná voda a nápojový automat učitelé dbají na dodržování pitného režimu.

Ubytování

Škola nezajišťuje, je ale možno využití Domovů mládeže:

  • Fanderlíkova 25, Prostějov

Tel.: +420 737 510 776

  • Vojáčkovo náměstí 4, Prostějov

Tel: +420 604 242 682