Kadeřník

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Dále možno pokračovat v maturitním nástavbovém oboru Kadeřnické služby

Učební obor

Poskytované vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia
3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady
- splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií
- zdravotní způsobilost uchazeče, doložená stanoviskem lékaře na přihlášce.

Shlédněte video o tomto oboru!

Profil oboru

Učební obor Kadeřník je zaměřen na účesovou tvorbu – střihy, účesy, barvení, diagnostiku stavu vlasů s určením následné péče. Obor je rozšířen o nehtovou modeláž, líčení, péči o pleť, vizáž.

Při výuce je kladen důraz na úzké sepětí teorie a praxe. Veškeré poznatky si žáci ověřují při výuce ve školním saloně. Zde uplatňují a zdokonalují své poznatky z teoretické i praktické výuky.

Součástí výuky je možnost účasti na profesionálních školeních.

Žáci mají hrazeny potřebné učební pomůcky (žáci si hradí pouze učebnici do zvoleného jazyka), včetně nástrojů pro praktický výcvik (nůžky, hřebeny, kartáče atd.). Veškeré pomůcky a materiál zdarma.

Uplatnění absolvetna

  • dámské a pánské kadeřnictví
  • vizážistka
  • poradenské služby
  • obchodní zástupci kosmetických firem

Odborný výcvik

Obor Kadeřník má odborný výcvik zajištěn ve školním kadeřnickém salonu umístěném v přízemí hlavní budovy školy. K dispozici jsou dva kadeřnické salony, kosmetický salon, pracoviště nehtové modeláže. Pro své zákazníky mají žáci k dispozici menší salonek, kde mají vetší soukromí. Žáci mají, v případě zájmu, možnost vykonávat odborný výcvik v jimi zvoleném kadeřnickém saloně.

Žáci mohou pokračovat v dvouleté maturitní nástavbě Kadeřnické služby